Druhý deň „Knowledge&learning“ týždňa na EXPO 2020 v Dubaji patril úspešným študentom a absolventom vysokým škôl

Snaha o zatraktívnenie vzdelávania, osobitne prírodných vied, otvorenie slovenského vysokého školstva zahraničným expertom aj prezentácia slovenských úspešných absolventov dizajnu. To všetko bolo súčasťou druhého dňa tematického týždňa venovaného vzdelávaniu.

druhý deň tematického týždňa venovaného vzdelávaniu

Otvorila ho zaujímavá konferencia Katedry dizajnu Vysokej školy výtvarných umení (VŠVÚ). Čaro tvorby dizajnu a výskumu priblížil vedúci Ateliéru Transport dizajn Štefan Klein a talentovaná slovenská dizajnérka Žofia Babčánová. „Aj malá krajina dokáže konkurovať veľkým, je to predovšetkým otázka vzdelania,“ povedal Klein, autor Aircar (lietajúceho auta). Účastníkom konferencie tiež predstavili svojich úspešných absolventov, ktorí sa dokázali presadiť na svetovom trhu.

Zvýšenie kvality slovenského vysokého školstva bolo témou aj konferencie „Supporting&attracting talents,“ počas ktorej vystúpili predstavitelia Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA) Michal Fedák a Magdaléna Mergová. „Od budúceho roka sa bude viac prihliadať na internacionalizáciu vysokého školstva a zmenu vzdelávania tak, aby sme vytvorili také prostredie, ktoré bude prirodzene atraktívne pre zahraničných študentov,“ priblížil Michal Fedák, riaditeľ SAIA.

Súčasťou tohto panela bola aj prezentácia dvoch úspešných absolventiek Letnej školy mladých vedcov Andrey Kubáňovej z Gymnázia Kukučínova z Popradu a Izabely Márie Haškovej z Gymnázia Grösslingová v Bratislave. Popularizačné aktivity Univerzity Komenského priblížila jej študentka Veronika Okruhlicová. „Zážitková forma vzdelávania je ideálnym spôsobom, ako nadchnúť žiakov pre prírodné vedy. Preto vznikla na pôde SAV v spolupráci s All4Science a Preveda aj Letná škola mladých vedcov, ktorej cieľom je rozšíriť ich znalosti v oblasti vedy a výskumu,“ priblížila Natália Andelová Z Ústavu pre výskum srdca CEM SAV.

„Systémový program podporený rezortom školstva pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania z dielne Ústavov Slovenskej akadémie vied, ktoré pre žiakov a učiteľov pripravia vybavenie na pokusy, metodické pomôcky či interaktívnu aplikáciu, je ďalšou dôležitou súčasťou zatraktívnenia vzdelávania,“ opísal Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV.

Tematický týždeň Knowledge&Learning na EXPO Dubaj pod taktovou štátneho tajomníka pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovíta Paulisa potrvá do 20. decembra 2021.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky