Druhá etapa doučovania ukázala, že žiaci si potrebujú najviac posilniť vedomosti zo slovenčiny či matematiky

  • Foto: TASR
  • Dátum: 30.10.2021

Pomoc pre deti a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, pre intelektovo nadané či pre tých, ktorí jednoducho potrebujú upevniť vedomosti. To je cieľom doučovania, ktoré rezort školstva aj tento školský rok podporilo, a to dokonca navýšeným rozpočtom. Realizovať sa mohlo od začiatku októbra a túto možnosť využilo 563 základných škôl a 95 stredných škôl.

minister školstva Branislav Gröhling

Ministerstvo školstva už na jar tohto roka finančne podporovalo doučovanie na všetkých 471 školách, ktoré o to požiadali, vo výške 1,5 milióna eur v predchádzajúcom projekte. V tomto školskom roku naň rezort vyčlenil z Plánu obnovy a odolnosti 3,75 milióna eur. Finančné prostriedky prerozdelil medzi školy, ktoré sa do výzvy zapojili a vďaka nim mohli zabezpečiť doučujúcich pre žiakov.

„Mnohí rodičia si doteraz nemohli dovoliť doučovanie pre svoje deti, a preto chceme aj takýmto spôsobom pomôcť rodičom a žiakom,“ priblížil zámer minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling.

Doučovanie sa realizuje prostredníctvom dvoch projektov. Spolu múdrejší 2, ktorý je určený pre žiakov základných škôl a Spolu úspešnejší, ktorý je venovaný žiakom stredných škôl. Možnosť zapojiť sa do prvého projektu využilo 563 škôl. Medzi najčastejšie doučované predmety patria slovenský jazyk, matematika a cudzie jazyky, ale aj informatika či prírodovedné predmety.

Finančnú podporu v rámci projektu Spolu úspešnejší dostalo 94 stredných škôl. Dôraz sa pri doučovaní okrem upevnenia vedomostí, kladie najmä na rozvoj praktických zručností, zlepšenie športovej či umeleckej prípravy.

Novinkou je tento školský rok aj pomoc neštátneho sektoru. Pokiaľ boli školy, ktoré mali nedostatok personálnych kapacít, mohli využiť aj externé posily. Ministerstvo školstva totiž vyhlásilo výzvu pre organizácie, ktorých úlohou boli nábor a príprava doučujúcich s nepedagogickým vzdelaním alebo neúplným pedagogickým vzdelaním. Taktiež im poskytujú metodickú podporu.

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku