Dotknite sa vedy naživo. Zážitkové centrum vedy Aurelium opäť otvorené

  • Dátum: 25.05.2020

Od utorka, 26. mája 2020, bude opäť verejnosti prístupné Zážitkové centrum vedy Aurelium.  Štvrtá fáza uvoľňovacích opatrení súvisiacich s pandémiou COVID-19 umožnila znovu otvoriť  brány ZCV Aurelium pre verejnosť. Centrum vedy bude fungovať v upravenom režime  za prísnych hygienických opatrení.   

Uplynulé mesiace sa niesli v znamení domácej karantény, sociálnej izolácie a najmä online vzdelávania. Študujúca mládež sa prvý krát musela vysporiadať s mimoriadnou situáciou, kedy sa zatvorili školy a celý vzdelávací proces sa presunul do virtuálneho priestoru.

„Ľudia si obľúbili koncept zážitkového vzdelávania najmä pre možnosť priameho kontaktu s vedou a technikou. Pandémia znemožnila akékoľvek kontaktné formy vzdelávania. Z toho dôvodu očakávame zvýšený záujem verejnosti a študujúcej mládeže o naše interaktívne exponáty,“ uviedol vedúci Centra vedy Martin Smeja.

Sprístupnenie zážitkového centra pre verejnosť je spojené s ochrannými a hygienickými opatreniami. Povinnosťou bude nosenie ochranného rúška, dezinfekcia rúk pri vstupe a dodržiavanie minimálne 2-metrového odstupu medzi návštevníkmi. Pred návštevou ZCV Aurelium je nutné brať do úvahy, že maximálny počet návštevníkov je 50. Na dodržiavanie ochranných a hygienických opatrení budú dohliadať lektori. Priestory budú nepretržite vetrané a zabezpečená bude aj pravidelná dezinfekcia priestorov a exponátov.

Vstup pre organizované exkurzie a skupinové návštevy (nad 10 osôb) nebude možný až do odvolania.

„Tešíme sa opäť na návštevníkov, ktorí majú po dlhšej dobe možnosť opäť spoznávať vedu zábavnou formou. Aby sme vyšli v ústrety školopovinným žiakom a študentom, upravili sme naše otváracie hodiny,  ktoré sú uverejnené na webových stránkach ZCV Aurelium,“ dodal Martin Smeja, ktorý sa návštevníkom prihovára aj krátkou videopozvánkou.  

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku