Dotazníkovým prieskumom o senioroch oslovia aj žiakov a študentov

03.08.2009

     Úrad verejného zdravotníctva SR pripravuje dotazníkovú štúdiu k projektu „Žiť zdravší a kvalitnejší život v staršom veku alebo mám 65+ a teší ma, že žijem zdravo". V súvislosti s jej zabezpečením je potrebné umožniť vstup realizátorom projektu do základných a stredných škôl.  
     Pri vstupe sa preukážu kópiou listu generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠ SR z 29. 07. 2009 adresovaného hlavnému hygienikovi SR. Z listu vyplýva, že návšteva školy sa uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh projektu.

Bratislava 3. august 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku