Dotazník „Prieskum vybavenosti” pre PZ a OZ

Proces implementácie NP edIT1 a edIT2 bude prebiehať v čiastkových kolách. Všetci oprávnení prijímatelia v rámci NP edIT1 a edIT2 (PZ a OZ, ktorí majú minimálne polovičný úväzok na II. stupni základnej školy alebo minimálne polovičný úväzok v strednej škole) budú postupne kontaktovaní a vyzvaní k vyplneniu dotazníka „Prieskum vybavenosti”, na základe ktorého zistíme vaše očakávania a preferencie.

Cieľom Ministerstva školstva je, aby dodávka technológií bola pre školy čo najmenej administratívne náročná, a zároveň, aby každý dodaný kus vybavenia odpovedal na konkrétnu potrebu konkrétneho zamestnanca.

Tento dotazník je aktuálne určený LEN pre:

 • pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí majú minimálne polovičný úväzok (alebo vyšší) na II. stupni základných škôl alebo minimálne polovičný úväzok (alebo vyšší) v stredných školách. 

Tento dotazník nie je aktuálne určený pre:

 • zamestnancov s úväzkom nižším ako 50 % na II. stupni základných škôl a v stredných školách,
 • zamestnancov s úväzkom vyšším ako 50 % na I. stupni základných škôl,
 • zamestnancov materských škôl, ZUŠ, jazykových škôl a školských zariadení.

Aktuálne je proces zasielania Predobjednávok spustený pre stredné školy, spojené školy a II. stupeň základných škôl. 

Priebeh: 

 1. Najprv každý pedagogický a odborný zamestnanec zvlášť (spĺňajúci vyššie uvedené predpoklady) vyplní dotazník „Prieskum vybavenosti. Dotazník sa nachádza na nasledujúcom odkaze: prieskum. Na vyplnenie dotazníka „Prieskum vybavenosti” používajte, prosím, prehliadače Google Chrome, Mozilla Firefox a Microsoft Edge. Prehliadač Internet Explorer nie je podporovaný.
 2. Po úspešnom zaevidovaní odpovede príde na emailové konto PZ alebo OZ, ktoré im bolo spoločne s RIAM účtom zriadené (v tvare pouzivatelske.meno@iedu.sk), potvrdzovací email. Potvrdzovací email príde z adresy dotaznik@iedu.sk
 3. Následne (po vyplnení dotazníka všetkými zamestnancami) riaditeľ skontroluje zadané údaje a Predobjednávku za školu odošle. 
 4. Po finálnom schválení projektovým tímom na Ministerstve školstva prebehne proces verejného obstarávania a doručenia technológií priamo do škôl.

UPOZORNENIE: Na vyplnenie „Prieskumu vybavenosti” budú PZ a OZ potrebovať RIAM konto. Po zriadení RIAM konta bude toto konto plne aktivované do 3 hodín, následne môžete vyplniť dotazník „Prieskum vybavenosti”. 

Ak RIAM konto ešte nemáte, resp. máte a chcete si zmeniť heslo alebo si heslo nepamätáte, postupujte podľa inštrukcií na tomto odkaze: inštrukcie. Videonávody na registráciu nového RIAM konta nájdete na nasledujúcich odkazoch: 

Inštrukcie na prihlasovanie sa do „Prieskumu vybavenosti nájdete na tomto odkaze: inštrukcie. Videonávod na prihlásenie sa do a vyplnenie „Prieskumu vybavenosti" nájdete na tomto odkaze: videonávod

V prípade technických problémov, ako napr. vytvorenie konta RIAM alebo prihlásenie sa do konta RIAM (napr. zabudnuté heslo), sa môžete obrátiť na:

 • chatbot-a, umiestneného na portáli www.iedu.sk (bublinka vpravo dole),
 • Centrum podpory používateľov v rámci dátového centra rezortu školstva dostupné v časoch 08:00 - 15:00 na helpdesk@iedu.sk alebo na bezplatnom telefónnom čísle 0800 138 033.
 • najčastejšie kladené otázky k portálu RIAM, ktoré nájdete na nasledujúcom odkaze: najčastejšie kladené otázky.

Viac informácií o RIAM konte alebo aj vzdelávacej platforme Viki nájdete na odkaze: podstránka ministerstva

Skočiť na začiatok stránky