Dotácie MŠVVaŠ SR v oblasti informatizácie školstva

  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia pre rok 2021
  • Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2021
  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia pre rok 2020
  • Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2020
  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia pre rok 2019
  • Výzva na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na podporu prevádzky a ďalšieho rozširovania infraštruktúry národnej akademickej dátovej siete pre vedu a vzdelávanie pre rok 2019
  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov sekcie informatiky na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia na rok 2018
  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov sekcie informatiky na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia na rok 2017
  • Oznámenie o vyčlenení finančných prostriedkov sekcie informatiky na podporu a rozvoj dátovej siete pre školy a školské zariadenia
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku