Dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

     Dotácie poskytované v zmysle osobitných zákonov v rezorte školstva a v súlade s uznesením vlády SR č. 695/2010 Z. z. k návrhu na zvýšenie transparentnosti pri poskytovaní dotácií z prostriedkov štátneho rozpočtu.

  • Dotácie v oblasti práce s deťmi a mládežou
  • Dotácie v oblasti vedy a techniky
  • Dotácie v oblasti športu
  • Vysoké školy
  • Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku