Dospelí budú mať viac príležitostí na ďalšie vzdelávanie a poradenstvo

  • Dátum: 27.02.2015
     Národný ústav celoživotného vzdelávania realizuje projekt CVANU (celoživotné vzdelávanie ako nástroj uplatniteľnosti), v ktorom vzniklo 40 modulových vzdelávacích programov v oblasti priemyslu, remesiel a služieb. Súbežne vznikli aj špecifické programy, v ktorých sa v týchto dňoch začína overovať odborná spôsobilosť absolventov.
      Najžiadanejšie kvalifikácie na trhu práce v 10 odvetviach priemyslu, remesiel a služieb identifikovali zamestnávateľské zväzy. Vzniklo tak 40 úplných modulových vzdelávacích programov na získanie odborných vedomostí, zručností a spôsobilostí. K týmto vzdelávacím programom boli vytvorené aj špecifické programy Lektor ďalšieho vzdelávania, Manažér ďalšieho vzdelávania, Pracovník riadenia administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania.
      Skúškou odbornej spôsobilosti môžu prejsť absolventi vzdelávania alebo zamestnaní ľudia s päťročnou praxou vo vybranom odbore. Pred komisiou musia preukázať teoretické aj praktické zručnosti v odbore, ktorý si vybrali. Následne získajú čiastočnú alebo úplnú kvalifikáciu.
      Projekt CVANU je financovaný z operačného programu Vzdelávanie, realizuje ho NÚCŽV, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Viac informácií o projekte CVANU nájdete na webovej stránke www.cvanu.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku