Navigácia
Skočiť na obsah

Dopravné podľa § 4aa ods. 3 písm. a) až j) zákona č. 597/2003 Z. z.

Dopravné podľa § 4aa ods. 3 písm. a) až j) zákona č. 597/2003 Z. z. sa týka :

  • detí materskej školy a materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
  • žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá materská škola, materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1a.

Žiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zriaďovateľovi podľa prílohy č. 1b.

Zriaďovateľ predkladá požiadavky škôl na príslušný regionálny úrad školskej správy v termíne do 30. septembra bežného kalendárneho roka podľa prílohy č. 2.

Regionálny úrad školskej správy skontroluje a skompletizuje údaje za všetkých zriaďovateľov vo svojej územnej pôsobnosti, spracuje ich požiadavky a odošle na Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len „ministerstvo“) v termíne do 10. októbra bežného kalendárneho roka podľa prílohy č. 3.

Ministerstvo pridelí finančné prostriedky na cestovné náklady na dopravu detí a žiakov prostredníctvom regionálnych úradov školskej správy.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky