Dohodovacie konanie – poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie účasti škôl na medzinárodnej dejepisnej súťaži v Chebe

Ministerstvo finančne podporuje účasť škôl na medzinárodnej dejepisnej súťaži gymnázií Slovenskej a Českej republiky v Chebe.  Tento rok sa koná už 30. ročník tejto súťaže a slovenské gymnáziá sa každoročne umiestňujú na popredných priečkach.

Školám, ktoré sa prebojovali do finále, bol poskytnutý príspevok 700 € pre školu na náklady súvisiace s účasťou na uvedenej medzinárodnej súťaži, ako sú napr. náklady na cestovné, ubytovanie, stravovanie,... Finančné prostriedky boli poskytnuté jednotlivým zriaďovateľom škôl v rámci dohodovacieho konania podľa §8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky