Dohodovacie konanie - poskytnutie finančných prostriedkov na dofinancovanie pridružených škôl UNESCO

Finančné prostriedky na výdavky spojené s členstvom ASPnet UNESCO boli poskytnuté na základe žiadosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zriaďovateľom škôl, ktoré sú pridruženými školami UNESCO, v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky