Dohodovacie konanie - náklady na prevádzku školských bazénov

     Školské bazény sa využívajú ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu na organizovanie plaveckých výcvikov v zmysle vyhlášky č. 320/2008 o základnej škole v znení neskorších predpisov. Zvýšená potreba finančných prostriedkov na prevádzku bazénov na školách nie je zahrnutá do normatívneho príspevku, z uvedeného dôvodu sa ich prevádzka dofinancovala prostredníctvom dohodovacieho konania podľa § 8c zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

      Do dohodovacieho konania na dofinancovanie bazénov v školách v roku 2021 vstúpilo 31 zriaďovateľov, z toho: 3 okresné úrady, 7 vyšších územných celkov a 21 obcí.

     Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom dohodovacieho konania na prevádzku jedného bazéna boli maximálne v sume 20 000 €. Ak bola požiadavka zriaďovateľa na jeden bazén nižšia ako 20 000 €, dofinancovla sa prevádzka bazéna len do výšky požiadavky. Ak bola požiadavka vyššia, finančné prostriedky boli pridelené v sume 20 000 €. Celková suma na dofinancovanie prevádzky bazénov je v sume 836 281 €.

     Prehľad pridelených finančných prostriedkov je uvedený v prílohe.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky