Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS III)

Dohoda o Stredoeurópskom výmennom programe pre univerzitné štúdiá (CEEPUS)
Podpísaná dňa 25.marca 2010 v Budve, platnosť automaticky predlžovaná. 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku