Dodatok k rámcovému učebnému plánu pre ZŠ posilňuje vyučovanie jazykov národnostných menšín

26.08.2016
     Zvýšenie počtu vyučovacích hodín v predmete jazyk národnostnej menšiny a literatúra v prvom ročníku z päť na osem a zavedenie ďalšej voliteľnej (disponibilnej) hodiny v štvrtom ročníku.
     To sú základné zmeny, ktoré prináša dodatok k inovovanému Štátnemu vzdelávaciemu programu pre primárne vzdelávanie – Rámcový učebný plán ZŠ s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny s platnosťou už od 1. septembra 2016 začínajúc prvým a druhým ročníkom.
     Ministerstvo školstva schválilo tento dodatok 25. augusta 2016. V praxi to znamená, že už v novom školskom roku si školy s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny môžu vybrať z dvoch rámcových učebných plánov – pôvodného (platného od 1. 9. 2015) a inovovaného s dodatkom (platného od 1. 9. 2016).
     Uvedený dodatok je zverejnený na webovom sídle Štátneho pedagogického ústavu.
 
Ilustračné foto
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku