Dodatok č. 1 k VP pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie

     Dodatok č. 1, ktorým sa dopĺňajú vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie pre účely školskej integrácie schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 30. októbra 2019 pod číslom 2019/16665:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2020.
     Dodatok upravuje využívanie individuálneho vzdelávacieho programu pri vzdelávaní detí formou školskej integrácie a využívanie správ z diagnostických vyšetrení z školských poradenských zariadení.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky