Dobrá správa pre slovenský vrcholový šport

  • Foto: TASR
  • Dátum: 10.11.2020

Na ústrednom krízovom štábe jednohlasne schválili návrh na zriadenie tréningových centier.

štátny tajomník pre šport Ivan Husár

Na včerajšom zasadnutí ústredného krízového štábu bol jednohlasne schválený návrh na zriadenie karanténneho tréningového centra pre vrcholový šport v Šamoríne a na zriadenie tréningového centra pre reprezentáciu do 20 rokov v ľadovom hokeji vo Zvolene.

V uvedených centrách budú platiť najprísnejšie hygienické pravidlá a umožnia našim najlepším športovcom prípravu v čase, kedy epidémia nepriaznivo zasahuje do organizovaného športu.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR týmto vyslovuje poďakovanie všetkým členom ústredného krízového štábu, splnomocnencovi vlády SR pre šport - pánovi Kučerovi, hlavnému hygienikovi SR - pánovi Mikasovi, členom vlády SR a Slovenskému olympijskému a športovému výboru, ktorí sa jednomyseľne stotožnili s myšlienkou vytvorenia bezpečných podmienok pre slovenských reprezentantov a otvorenie tréningových stredísk spoločne presadili.
 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku