Do základných škôl zapísali rodičia takmer 54-tisíc detí

24.04.2008

     Celkovo 53 791 detí zaevidovali v tomto roku základné školy počas zápisov. Oproti minulému roku je to pokles o približne 2 500 budúcich prvákov. Vyše 4 600 deťom bolo navrhnuté odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky. Základné školy by celkovo mali v prvom ročníku otvoriť 2 626 samostatných a 722 spojených tried.
     Na zápis priviedli rodičia o 2-tisíc viac chlapcov než dievčat. Najviac detí bolo zapísaných už tradične v Prešovskom (9 543) a Košickom kraji (8 094), najmenej v Trnavskom kraji (5 083). Väčšina budúcich prváčikov navštevuje materské školy, z celkového počtu zapísaných detí bolo takmer 91 % zaškolených v MŠ.
     Údaje spracoval Ústav informácií a prognóz školstva z podkladov jednotlivých krajských školských úradov k februáru 2008. 

Prehľad detí zapísaných do 1. ročníka pre školský rok 2008/2009

 Kraj

 Počet detí

 Z toho odklad

 Bratislavský

 5 771

502

 Trnavský

 5 083

500

 Trenčiansky

 5 329

582

 Nitriansky

 6 223

531

 Žilinský

 7 458

611

 Banskobystrický

 6 290

550

 Prešovský

 9 543

652

 Košický

 8 094

702

 Spolu

 53 791

4 630

Bratislava 24. apríl 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku