Do školského kola Technickej olympiády sa zapojilo o tretinu viac škôl ako minulý rok

Olympiády sa naplno rozbiehajú a zapájajú sa do nich okrem každoročných stálic aj nové školy.

logo IUVENTA

Počas minulého školského roka sa aj napriek nepriaznivej situácii podarilo uskutočniť všetky olympiády na všetkých úrovniach. Skúsenosti z realizácie týchto predmetových olympiád a postupových súťaží hodnitia v IUVENTE – Slovenskom inštitúte mládeže veľmi pozitívne.  

Aj na základe vlaňajších skúseností sa IUVENTA v spolupráci s portálom EduPage a niektorými slovenskými odbornými komisiami jednotlivých olympiád rozhodla aj tento školský rok kvôli nestálej a zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii podať školám pomocnú ruku už pri realizácii školských kôl.

V piatok 8. 10. 2021 sa ako prvé uskutočnilo školské kolo 12. ročníka Technickej olympiády, ktoré IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže zabezpečila prostredníctvom online testu, vďaka čomu sa ho mohli zúčastniť všetci žiaci, ktorí o súťaž prejavili záujem – aj tí, ktorí kvôli karanténe či zatvorenej triede museli zostať doma v izolácii.

Táto online forma priniesla aj vyššiu zapojenosť – súťaže sa zúčastnilo 453 základných škôl, čo je o 36% viac škôl ako v minulom školskom roku a spolu sa tejto súťaže zúčastnilo 4 621 žiakov II. stupňa základných škôl v dvoch kategóriách – súťaž jednotlivcov pre nižšie ročníky a súťaž dvojíc pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž dvojíc pri prezenčnej realizácii umožňuje žiakom vo vzájomnej spolupráci ukázať svoje zručnosti a vytvoriť v dielňach hotový funkčný výrobok.

Nakoľko okresné kolo je naplánované už na november a stále nebude možné miešať deti z rôznych škôl, aj toto kolo sa uskutoční prostredníctvom online testu.

Technická olympiáda je skvelým prostriedok, ako už v žiakoch základných škôl podporovať a rozvíjať ich technické myslenie a umožniť vyniknúť aj tým žiakom, ktorí sú výnimoční práve svojimi schopnosťami a zručnosťami v technickej práci s rôznym materiálom a nástrojmi.

Veríme však, že na najvyššom celoštátnom kole súťaže už bude umožnené súťažiacim stretnúť sa naživo a predviesť aj svoje praktické zručnosti.

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky