Do škôl prichádza digiškola

     Interaktívne tabule, tablety, notebooky, iné technické dovybavenie a atraktívny digitálny obsah čakajú na školy, žiakov i učiteľov. Len nedávno sa rezort školstva obrátil na materské, základné aj stredné školy s ponukou na účasť v projekte zameranom na modernizáciu výučby. Záujem na seba nenechal dlho čakať. Rezort dnes spustil web stránku, na ktorej sú dôležité informácie o tom, ako získať modernú techniku, aj ako ju využívať.
     Web stránka www.digiskola.sk obsahuje nielen prihlášku do projektu, ale aj vzor Zmluvy o výpožičke techniky. Na web stránke sa učitelia, deti i rodičia dozvedia všetky dôležité informácie o projekte, teda o ponúkaných možnostiach, ale aj o príležitosti zvýšiť kvalitu vzdelávania a zabezpečiť vysoký komfort atraktívnej výučby.
     K dnešnému dňu evidujeme záujem o spoluúčasť na projekte z 1 115 škôl, z toho materských 457, základných 522 a stredných 136. Posledný termín prihlásenia sa škôl do projektu, ktorým môžu získať moderné digitálne prvky pre výučbu a na vzdelávanie, je 14. február 2014. Nakoľko doteraz evidujeme 20 chybne vyplnených prihlášok a zmlúv, predpokladáme, že spustená web stránka bude aj pohodlným manuálom, ktorým odstránime prípadné nedostatky pri získavaní modernej digitálnej techniky školami.
     V rámci tohto projektu bude školám okrem iného dodaných cca 22 000 tabletov a každej škole, ktorá splní kritériá na vyučovanie digitálnym spôsobom, minimálne jedna interaktívna tabuľa. Projekt bude realizovaný do konca septembra 2015. Územne je koncipovaný pre celé Slovensko, avšak  z dôvodu spolufinacovania projektu z prostriedkov Európskej únie je z tejto časti vyňatý Bratislavský samosprávny kraj. Našou ambíciou je však získať prostriedky zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, aby sa do projektu mohli zapojiť aj školy v rámci Bratislavského samosprávneho kraja, o čom budeme priebežne informovať. 
     Projekt "Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva" v rámci operačného programu Informatizácia spoločnosti je ústretový školám, ktoré sú otvorené modernej dobe, kde je atraktívny spôsob výučby konkurenčnou výhodou.

Michal Kaliňák
hovorca ministra

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky