Do škôl denne pribúda počítačová technika

25.09.2009

     Dva národné projekty, financované z OP Vzdelávanie, Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách a Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách, sa uskutočňujú na približne 3000 základných a stredných školách mimo Bratislavského kraja. Cieľom projektov je rozvoj digitálnej gramotnosti a využívania modernej didaktickej techniky v konkrétnych vyučovacích predmetoch. Učitelia tak majú možnosť s využitím techniky prispieť k inovácii obsahu a metód vyučovania.
    
Počítačová technika je v súčasnosti už v 700 školách, vo všetkých zapojených školách by mala byť v priebehu októbra. Ide o najrozsiahlejší projekt dodávky výpočtovej techniky v SR, mimoriadne náročný na projektové riadenie. Denne je distribuovaná technika pre 100 škôl na celom území SR (s výnimkou Bratislavského kraja), čo je približne 900 ks výpočtovej techniky v 3 kamiónoch. Jedna škola dostane priemerne 150 kg zásielku (1 m3). Celkový objem dodávanej techniky je 360 ton.
     Podpredseda vlády a minister školstva SR Ján Mikolaj navštívi v pondelok 28. septembra 2009 Základnú školu Jarná v Žiline. Zúčastní sa na odovzdaní počítačovej techniky, ktorá bude slúžiť na vzdelávanie pedagógov. Po jeho ukončení budú notebooky, počítače a dataprojektory využívané na edukačné účely.
     Škola podporuje vyučovanie jazykov a je aktívna v environmentálnej oblasti. Informačno-komunikačné technológie využívajú jej učitelia vo výučbe takmer všetkých predmetov.

Miesto a čas: Základná škola, Jarná - Hliny 7, Žilina, 11.30 hod.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku