Do projektu Európa v škole 2009 sa zapojilo viac ako 12 000 žiakov

  • Dátum: 15.05.2009

     Spolu 12 386 žiakov, študentov a školských kolektívov sa tento rok zapojilo do 56. ročníka medzinárodného projektu a  žiackej súťaže Európa v škole. Išlo celkovo o 618 škôl, školských zariadení a centier voľného času z rôznych častí Slovenska.

     Cieľom podujatia je utvárať povedomie a posilňovať prax európskej spolupráce v školách a upriamovať pozornosť na aktuálne témy proeurópskej výchovy. Slovenské školy sa do projektu zapájajú už 16 rokov s oficiálnou podporou Ministerstva školstva SR.
     Motto tohto ročníka „Heuréka! Nápady pre Európu“ bolo príspevkom projektu k Európskemu roku kreativity a inovácií, ktorý pre rok 2009 vyhlásila Európska komisia.
     Odborná porota ocenila diplomami a cenami Ministerstva školstva SR a Slovenského výboru Európa v škole celkovo 61  prác jednotlivcov a 5 projektov žiackych kolektívov. Ocenenia v tomto roku dostali aj traja pedagógovia.

     V najstaršej vekovej kategórii umožňuje projekt súťažiacim študentom získať cenu v podobe vycestovania do Európskych mládežníckych táborov Európa v škole. V tomto roku to bude 12 študentov zo Slovenska, ktorí sa stretnú so svojimi rovesníkmi z iných európskych krajín na nevšedných, inšpiratívnych táboroch. Ďalších 68 individuálnych prác a  4 práce žiackych kolektívov získali v 56. ročníku súťažnej časti projektu čestné uznania.

     Vyhodnotenie 56. ročníka projektu Deň Európy v škole sa uskutočnilo dnes 15. mája 2009 v Bratislave.

 Vyhodnotenie súťaže

 

Bratislava 15. máj 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku