Do piatka treba podať prihlášky na stredné školy s talentovými skúškami

16.02.2010

     Len do konca týždňa majú čas na podanie prihlášok záujemcovia o štúdium na umeleckých, športových či bilingválnych stredných školách. Pre nich je 20. február 2010 zo zákona najneskorším termínom, dokedy by mali odovzdať najviac dve prihlášky riaditeľovi svojej základnej školy. Ten ich skontroluje a do 28. februára rozpošle na jednotlivé stredné školy.
     Samotné overovania športových, talentových alebo iných špeciálnych schopností a zručností uchádzačov sa uskutoční v období od 25. marca do 15. apríla 2010, konkrétny termín si určí každá škola.
     Aktuálne informácie o možnostiach štúdia a počtoch prijímaných na jednotlivé stredné školy nájdete na stránke ÚIPŠ - Školského výpočtového strediska v Michalovciach. Kritériá na prijímanie na stredné školy nájdete na stránke ÚIPŠ - Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši.

Bratislava 16. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku