Do online školského kola Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry sa zapojilo takmer 1000 základných škôl

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 27.10.2021

IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže umožnil realizáciu už v poradí druhého online školského kola predmetových olympiád a postupových súťaží v školskom roku 2021/2022.

logo IUVENTA

Po Technickej olympiáde pre druhý stupeň ZŠ sa v piatok 15. 10. 2021 uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Do súťaže sa registrovalo 992 škôl, v ktorých odsúťažilo 10 319 žiakov ôsmych a deviatych ročníkov základných škôl. Oproti účasti v minulom školskom roku je to nárast o 38%.

Slovenská komisia Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry pripravila online test, ktorý práve tým, že bol jednotný pre všetkých zúčastnených, umožnil porovnať vedomosti a schopnosti do súťaže prihlásených žiakov ôsmych a deviatych ročníkov z takmer tisíc zapojených škôl. Učitelia si na vlastnej škole mohli zorganizovať aj ďalšie časti súťaže – tvorbu/transformáciu textu a rečnícky prejav, aby do vyšších kôl súťaže poslali reprezentovať školu žiaka, ktorý má najlepšie schopnosti v rôznych oblastiach jazyka.

Netradičné školské kolo realizované online formou má viacero výhod. V aktuálne nestálej epidemiologickej situácii, pri možných zavretých triedach a žiakoch v karanténe bolo prostredníctvom elektronickej formy umožnené súťažiť všetkým. Ďalší dôležitý zámer je podať pomocnú ruku samotným učiteľom, ktorí pri online forme nemusia zostavovať test a po uskutočnení kola ho pracne vyhodnocovať.

Ďalším veľkým prínosom online školských kôl je možnosť masového zapojenia všetkých žiakov, ktorí o súťaž prejavia záujem bez toho, aby bol učiteľ neprimerane preťažený prípravou, realizáciou a vyhodnocovaním školského kola. Takto sa vytvára možnosť zúčastniť sa aj tým deťom, ktoré sa počas bežných hodín nejavia ako tie najšikovnejšie z daného predmetu, a preto ani nie sú učiteľom povzbudzované k účasti na súťaži. V prípade online školských kôl je možné povzbudiť k účasti všetkých žiakov. A vytvorí sa tak príležitosť objaviť nové skryté talenty a motivovať mnohých ďalších žiakov k práci na sebe a zdokonaľovaní vlastných vedomostí a zručností.

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry bude vďaka organizácii IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže ďalej pokračovať svojím okresným kolom už 12. 11. 2021 a zúčastniť sa ho budú môcť všetci víťazi školských kôl, ktorí sú zároveň úspešnými riešiteľmi. Kvôli pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii bude aj toto kolo prebiehať online.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku