Do online Pytagoriády sa zapojil rekordný počet žiakov

  • Foto: IUVENTA
  • Dátum: 17.12.2020

Súčasná pandemická situácia znemožnila usporiadanie množstva podujatí prezenčne, medzi nimi aj obľúbenej Pytagoriády. Preniesť ju do online priestoru bola veľká výzva. Iuventa – Slovenský inštitút mládeže mala preto ambíciu postaviť sa výzve čelom a tak usporiadala historicky prvú online Pytagoriádu, ktorá skončila s veľkým úspechom.

ilustračná foto

V stredu a vo štvrtok 9. a 10. decembra 2020  prebehli školské kolá jednej z najpopulárnejších súťaží. Pytagoriáda, ktorá sa organizuje už viac ako štyri desaťročia, mala tento rok svoju online premiéru na platforme EduPage.

Slovenská komisia Pytagoriády na čele s jej predsedom Melicharom Cubjakom a realizačný tím Slovenského inštitútu mládeže, intenzívne hľadali možnosti ako Pytagoriádu zorganizovať aj v období pandémie, pretože si uvedomovali obľúbenosť tejto súťaže, o ktorej svedčí každoročná najvyššia účasť súťažiacich v školských kolách zo všetkých predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU.

Ambíciou inštitútu bolo preniesť Pytagoriádu do online priestoru a umožniť tak žiakom študujúcim v domácom prostredí dištančným spôsobom súťažiť, zjednodušiť učiteľom prípravu a vyhodnotenie súťaže, ale aj zrealizovať súťaž modernou a príťažlivejšou formou.

Nakoľko je však Pytagoriáda veľmi špecifická súťaž, bolo potrebné zabezpečiť všetky technické náležitosti, ktoré boli predsedom aj realizátorom zvládnuté na veľmi vysokej úrovni. Keďže dlho nebolo jasné, akým režimom budú školy v decembri fungovať, bola ponechaná aj klasická papierová verzia pre prípad, ak by sa deti mohli súťaže zúčastniť prezenčne, resp. ak by táto klasická forma vyhovovala škole viac. Súťaž sa teda uskutočnila oboma spôsobmi, časť detí odsúťažila online z pohodlia domova či školských informatických učební a časť v škole klasickou papierovou formou.

Do online formy sa zapojilo rekordných 48 961 detí a najväčšiu popularitu si získala medzi piatakmi v kategórii P5, v ktorej odsúťažilo 12 685 detí online.

Od začiatku realizácie súťaže až po úspešné skončenie celý tím z IUVENTY, predseda súťaže a realizátor online formy, poskytovali podporu učiteľom, odpovedali na telefonické aj mailové pripomienky. 

„Potešil nás pozitívny ohlas z radov učiteľov, rodičov a, samozrejme, vysoká účasť súťažiacich žiakov," zhodnotil Peter Lenčo, generálny riaditeľ IUVENTY.

Celý realizačný tím už v tejto chvíli rieši spôsob realizácie okresných kôl, ktoré sa uskutočnia 13. a 14. apríla 2021, aby bolo všetko včas pripravené. V prípadne nepriaznivej pandemickej situácie sa budú taktiež konať online formou.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku