Do iniciatívy Európska jar sa zapojilo 176 škôl

06.07.2010

     Celkovo 176 škôl zo Slovenska sa tento rok zapojilo do kampane Európska jar. Cieľom tejto iniciatívy je podporiť na školách diskusie, aktivity a zamýšľanie sa nad európskymi témami s podporou informačných a komunikačných technológií. Organizuje ju Európska školská sieť (European Schoolnet - EUN) s podporou Európskej komisie a na Slovensku pod záštitou rezortu školstva.
     Tento rok sa celkovo zapojilo vyše 6 200 škôl z 33 krajín. V počte registrovaných škôl Slovensko skončilo na 10. mieste, pričom za sebou nechalo aj také krajiny ako Nemecko (83 škôl), Veľká Británia (141) či Česko (77). Spomedzi krajov boli najaktívnejšie školy z Nitrianskeho kraja (48 zaregistrovaných), najnižšia zapojenosť bola naopak v Banskobystrickom a Prešovskom kraji (po 9 škôl).
     Najčastejšou aktivitou, ktorú realizovalo až 19 škôl, bola Objavujeme krajiny EÚ. Zaujali aj edukačné hry z webovej stránky www.springday2010.net, ktoré si vyskúšali na 16 školách, a aktivita Staň sa učiteľom na 1 deň, do ktorej sa zapojilo 14 škôl.

Bratislava 6. júl 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku