Do európskej kampane e-Skills week 2010 sa zapojí aj Slovensko

01.02.2010

     Zvýšiť úroveň ovládania informačno-komunikačných technológií (IKT) predovšetkým u mladých ľudí a podporiť ich záujem o štúdium a prácu v tejto oblasti si dala za cieľ kampaň Európskej komisie - Generálneho riaditeľstva pre podnikanie a priemysel s názvom e-Skills week 2010.
     Realizujú ju združenie DIGITALEUROPE a European Schoolnet (Európska školská sieť), na Slovensku kampaň podporuje Ministerstvo školstva SR  ako člen European Schoolnet a jej koordinátorom je IT Asociácia Slovenska. Jej súčasťou sú zaujímavé podujatia, školenia, návštevy škôl, súťaže, ktoré organizujú orgány verejnej správy, IKT spoločnosti, ako aj školy a študenti.
     Vo februári 2010 sa uskutoční testovanie úrovne základných IKT vedomostí a zručností širokej verejnosti na Slovensku s názvom IT fitnes test. Zameraný je najmä na mladých ľudí, študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa môžu otestovať prostredníctvom on-line testu. Testovanie bude okrem toho sprevádzať viacero motivačných aktivít v podobe súťaží. Druhou významnou súčasťou kampane je v tomto roku už 5. ročník medzinárodnej súťaže študentov sieťových akadémií Networking Academy Games 2010.
     Vyvrcholením kampane bude samotný Európsky týždeň e-Skills, ktorý sa uskutoční počas prvého marcového týždňa tohto roku. Očakáva sa, že kampaň priláka najrôznejšími aktivitami viac ako 300 000 účastníkov. Do kampane je zapojených vyše 20 krajín Európy.

Bratislava 1. február 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku