Do celoslovenskej výtvarnej súťaže MPC prišlo 307 prác

  • Foto: MPC
  • Dátum: 28.01.2021

Celoslovenská súťaž výtvarnej tvorivosti detí predškolského veku Dúhový kolotoč sa vďaka dlhoročnej tradícii teší záujmu detí, učiteľov i rodičov. Každoročne ju organizuje regionálne pracovisko Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Banskej Bystrici.

minuloročná výstava prác

V roku 2020 sa uskutočnil 14. ročník súťaže Dúhový kolotoč na tému „Kde bolo, tam bude...“. Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Priebeh a vyhodnotenie vlaňajšej súťaže museli organizátori prispôsobiť opatreniam pred šírením ochorenia COVID-19. Z toho dôvodu  zvolili vyhodnotenie a ocenenie úspešných prác jednotlivcov a skupín bez osobnej prítomnosti ocenených.

Celkovo sa do súťaže zapojilo 75 materských škôl a odborná komisia posudzovala 307 prác. V období od 30. novembra 2020 do 4. decembra 2020 organizátori vystavili v priestoroch Radnice mesta Banská Bystrica 80 vybratých prác.

Odbornú komisiu tvorili: PaedDr. Ján Husár, PhD., Ing. arch. Edita Pavúrová, PhD., Mgr. Lucia Pašková, PaedDr. Jarmila Jakálová, Bc. Ivona Benedeková.

OCENENÉ PRÁCE 14. ROČNÍKA SÚŤAŽE DÚHOVÝ KOLOTOČ

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI:

MŠ Obrancov mieru 400/51, Rajec

MŠ Veterná, Námestovo

MŠ Skalité - Ústredie 632, Skalité

MŠ Puškinova 3A, Žilina

MŠ Selčianska cesta 114, Selce

ZŠ s MŠ Kpt. Nálepku 878, Pohorelá

MŠ 1. mája 161/1 Zvolen

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI – DETI Z MŠ SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI:

Súkromná ŠMŠ Slnečná 34, Banská Bystrica

KATEGÓRIA SKUPINOVÁ PRÁCA DETÍ:

ZŠ s MŠ Pionierska 2, Brezno

CENA PRIMÁTORA MESTA:

MŠ Radvanská 26, Banská Bystrica

CENA RIADITEĽKY RP MPC V BANSKEJ BYSTRICI:

MŠ Školská 1260/4, Tornaľa

CENA POROTY ZA PEDAGOGICKÝ PRÍSTUP:

PaedDr. Andrea Šimurdová, Marta Koričárová, Soňa Gelačáková, Mgr. Katarína Gomolová, Mária Buryová, Ľubica Lašová MŠ Skalité – Ústredie 632, Skalité

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku