Do 20. júla si môžu maturanti podať žiadosť o štipendium „Študujem doma. Slovensko ma odmení“

Štipendium v celkovej výške 9 000 eur môže získať študent, ktorý v roku 2023 ukončil strednú školu na Slovensku maturitnou skúškou. Podmienkou udelenia štipendia je zápis na dennú formu štúdia na vysokej škole so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v akademickom roku 2023/2024. V tomto roku bude udelených 1 550 domácich štipendií. Zároveň bol aj predĺžený termín na podávanie žiadostí do 20. júla 2023.

ilustračný obrázok

Rezort školstva cez Plán obnovy a odolnosti SR opätovne podporuje a motivuje  študentov zostať študovať na Slovensku. Štipendiá v sume 300 eur mesačne budú vyplácať úspešným študentom vysoké školy po uzavretí zmluvy s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Štipendium bude vyplácané za mesiace september až jún. Študenti majú nárok na štipendium len počas štúdia. Ukončením štúdia im nárok na štipendium zaniká.

Výsledné poradie úspešných uchádzačov bude stanovené na základe bodov za dosiahnuté výsledky v rôznych kategóriách: dosiahnutý percentil vo vybraných maturitných predmetoch, či výsledky v ďalších činnostiach ako napríklad súťaže, olympiády a iné aktivity. Rezort školstva tak chce odmeniť tých študentov, ktorí boli počas strednej školy aktívni a rozvíjali svoj talent. Do úvahy pri hodnotení budú tiež brané indikátory sociálneho znevýhodnenia.

Každý uchádzač bude mať pri registrácii vytvorený osobný profil na stránke www.stipendia.portalvs.sk. V ňom si bude môcť kontrolovať svoju predbežnú pozíciu v poradovníku a počet získaných bodov. Predbežné výsledky sa uchádzač dozvie najneskôr 31. júla 2023 a definitívne výsledky budú zverejnené najneskôr 17. novembra 2023.

V roku 2023 získa štipendium spolu 1 550 študentov. V tomto roku sa môžu domáci študenti registrovať v dvoch kategóriách:

  • najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov (1000 miest),
  • nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín (550 miest).

V rámci minuloročného prvého ročníka rezort školstva evidoval celkovo 4 035 žiadostí o štipendium, z toho bolo 3 516 z kategórie „najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov“ a 519 zo skupiny „nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín“. Celkovo bolo udelených
1 237 štipendií.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky