Dnes je posledný deň na potvrdenie výberu strednej školy

Dnes je posledný deň, kedy musia uchádzači alebo ich rodičia oznámiť strednej škole, na ktorú boli prijatí, či na ňu v septembri nastúpia alebo nie.

Každý uchádzač o stredoškolské štúdium môže totiž podať dve prihlášky na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie zručností alebo talentu a dve prihlášky na bežné, netalentové odbory stredných škôl. Riaditelia škôl, ktorým uchádzači včas oznámia, že si vybrali inú školu, tak môžu voľné miesta ponúknuť ostatným záujemcom o štúdium – v druhom kole prijímacieho konania.

„Chcel by som poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú prijaté deti na dve školy, aby nečakali a oznámili to, vieme tak pomôcť ostatným žiakom,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling.

Posledný termín, v ktorom je potrebné škole oznámiť nastúpenie alebo nenastúpenie žiaka na štúdium v školskom roku 2020/2021 je dnes – vo štvrtok 4. júna. Záväzné potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení je možné doručiť strednej škole veľmi jednoducho – cez informačný systém základnej školy (EduPage, e-Škola a pod.), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo písomne poštou.

Tlačivo potvrdenia nájdete tu alebo tu.

Zajtra, v piatok 5. júna 2020, stredné školy zverejnia počty voľných miest a do 15. júna 2020 uverejnia aj to, či budú robiť prijímacie konanie na voľné miesta v druhom kole. Prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie v druhom kole bude môcť uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať do 19. júna 2020.

FOTO – TASR


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky