Dnes bola podpísaná deklarácia o uznávaní neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

21.06.2013
     Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič podpísal dnes národnú Deklaráciu o uznávaní prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Slávnostný akt sa uskutočnil v rámci trojdňovej medzinárodnej konferencie Fórum inovatívneho učenia (20. – 22. júna 2013), ktorá sa koná za účasti pracovníkov s mládežou z celej Európy.
     Jej hlavným cieľom je podporiť potenciál neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a zabezpečiť lepšie prepojenie na súčasné výzvy, ktorým čelia mladí ľudia. Ide predovšetkým o ich vysokú nezamestnanosť, nízku angažovanosť mladých ľudí vo veciach verejných či význam neformálneho vzdelávania ako jedného z nástrojov na uplatnenie sa mladých ľudí na trhu práce.
     Minister Dušan Čaplovič v tejto súvislosti ocenil zaradenie Slovenska medzi krajiny, ktoré deklarujú spoluprácu v oblasti neformálneho vzdelávania v práci s mládežou. Podľa jeho slov: „Podpisom Deklarácie Slovensko potvrdzuje, že je aktívnym a platným členom EÚ, že si uvedomuje výzvy v oblasti nezamestnanosti mladých, ktorým čelí celá Európa, a vie efektívne a zmysluplne využívať finančné nástroje EÚ.“
     Akt podpisu sa uskutočnil v priestoroch hotela Lindner Gallery Central v Bratislave o 17.00 hod.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku