Dlhodobá športová príprava mládeže - odborná konferencia

Zamyslíme sa nad otázkou, ako sme na tom so športujúcou populáciou a kam smerujeme, dotkneme sa problematiky telesnej a športovej výchovy na Slovensku i z medzinárodnej perspektívy a primárne predstavíme koncept dlhodobej športovej prípravy mládeže a jeho aplikácie v SR. Nie je potrebná registrácia vopred.

ilustračná foto
Konferencia bude formou live streamu s možnosťou interakcie prostredníctvom komentárov.

Program:
9:55 – úvodné slovo, otvorenie konferencie

10.00 – 10.30
Mgr. Peter Lopata, PhD., vedúci oddelenia diagnostiky NŠC
Športujúca populácia na Slovensku. Ako sme na tom a kam smerujeme?

10.30 – 10.45
Doc. Dana Masaryková, PhD., prodekanka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou, PdF TU Trnava
Telesná a športová výchova v primárnom vzdelávaní z medzinárodnej perspektívy.

10.45 – 11.00
Doc. Branislav Antala, PhD., vedúci katedry edukačných a humanitných vied o športe, FTVŠ UK Bratislava
Telesná a športová výchova na Slovensku - niektoré poznatky z posledných výskumov zameraných najmä na skúmanie názorov žiakov na vybrané ukazovatele jej kvality a ich porovnanie so zahraničím.

11.00 – 11.30
Mgr. Matej Vajda, PhD., metodik Slovenskej kanoistiky, vedecký pracovník FTVŠ UK Bratislava
Predstavenie konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže a jeho aplikácia v SR

11.30 – 12.00
Mgr. Milan Kabát, PhD., kondičný tréner hokejovej reprezentácie do 18 rokov
Dlhodobá športová príprava v hokeji

12.00 – 12.30
doc. Tomáš Perič, PhD., vedúci katedry pedagogiky, psychológie a didaktiky, FTVS UK Praha
Skúsenosti s dlhodobou športovou prípravou mládeže v Českej republike

12.30 – 13.30
Obed - prestávka

13.30 – 14.00
Mgr. Radovan Erent, mesto Trnava/Different Athletics Trnava
Aplikácia dlhodobej športovej prípravy mládeže v podmienkach mesta Trnava

14.00 – 15.00
Mgr. Peter Lopata, PhD. a hostia:
Igor Andrejkovič, PhD., SZĽH
Zuzana Žirková, BKM Lučenec
Mgr. Naďa Bendová, ŠCP a Naša športová akadémia
Mgr. Miloš Štefanovský, PhD., FTVŠ UK Bratislava
Diskusia č. 1 - tréneri

15.00 – 15.15
Prestávka

15. 15 –16.30
Doc. Milan Sedliak, PhD. a hostia:
Ivan Husár, ŠT pre šport MŠVVaŠ SR
Zdeněk Haník, viceprezident ČOV
prof. Marián Vanderka, PhD., dekan FTVŠ UK Bratislava
Mgr. Martin Hasprún, technický riaditeľ SFZ Mgr. Ivan Šulek, prezident SPF

Diskusia č. 2 – osobnosti/funkcionári
16.30 – 17.00
PaedDr. Božena Gerhátová, vedúca oddelenia vzdelávania NŠC
Závery a odporúčania pre aplikáciu konceptu dlhodobej športovej prípravy mládeže v SR

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky