Dištančné hodiny rusínskeho jazyka

Zoznam videí dištančných hodín z projektu Dištančné hodiny rusínskeho jazyka podporené MŠVVaŠ SR a realizované OZ Kolysočka-Kolíska:

1. dištančná hodina rusínskeho jazyka, MŠ Budovateľská Snina, pani učiteľka Svetlana Lučkaničová:
https://www.youtube.com/watch?v=g3_eEuT1JIk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2s8NQjy6KyCFtQmxNWjj7Dp8gepXDTT18PMda9_jsQdM1GQyPw_YRA204


2. dištančná hodina rusínskeho jazyka, MŠ na ul. Partizánskej, Humenné, pani učiteľka Gabriela Bindzarov:
https://www.youtube.com/watch?v=hZegccZRym8

3. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 1. ročník, ZŠ Komenského Medzilaborce, pani učiteľka Anna Kurucová:

4. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 2. ročník, Spojená škola Svidník, pani učiteľka Jana Nagajdová:
https://www.youtube.com/watch?v=iK3MRW30UyA&feature=youtu.be

5. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 2. ročník, ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym Kalná Roztoka, pani učiteľka Mariana Runčáková:
https://www.youtube.com/watch?v=-bJVwau0TG8

6. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 3. ročník, Spojená škola Svidník, pani učiteľka Helena Vaškaninová:
https://www.youtube.com/watch?v=XRgTf8tj7HM

7. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 3. ročník, ZŠ a MŠ s VJR Kalná Roztok, pani učiteľka Michaela Andrejcová:
https://www.youtube.com/watch?v=7jXtSO1GCPI

8. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 4. ročník, ZŠ na Ul. P. O. Hviezdoslava v Snine, pani učiteľka Ľubica Belková:
https://www.youtube.com/watch?v=8_kg2_pPkt0

9. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 4. ročník, ZŠ ul. SNP Humenné, pani učiteľka Miriam Mudríková:

10. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 5. ročník, ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom, pani učiteľka Mária Jasiková:
https://www.youtube.com/watch?v=xH3omnrDWQc

11. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 6. ročník, ZŠ s MŠ Radvaň nad Laborcom, pani učiteľka Mária Jasiková:
https://www.youtube.com/watch?v=k6IHjCKElM4

12. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 7. ročník, ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym Klenová, pani učiteľka Marcela Ruňaninová:
https://www.youtube.com/watch?v=AVc-JcBtoRY

13. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 8. ročník, ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom rusínskym Klenová, pani učiteľka Marcela Ruňaninová:
https://www.youtube.com/watch?v=QjhxmMFnYk8

14. dištančná hodina rusínskeho jazyka pre 9. ročník, pán učiteľ Marek Gaj:
https://www.youtube.com/watch?v=R9EV-1YSq1o
Skočiť na začiatok stránky