Navigácia

Diskusná štúdia - Analýza kariérového systému učiteľov na Slovensku

Funkčný kariérový systém môže podnietiť vyšší profesijný rast učiteľov, umožniť učiteľom získať vedúce pozície, ako aj zabezpečiť spravodlivejšie finančné odmeňovanie. Pred necelými desiatimi rokmi sa na Slovensku implementoval kariérový systém, časom sa však ukázali viaceré jeho nedostatky. Medzi najdôležitejšie z nich patria absencia jasných indikátorov preukazujúcich úroveň profesijných kompetencií, nevhodný spôsob overovania profesijných kompetencií, nedostatočne zabezpečená kvalita inštitúcií poskytujúcich atestácie a nedostatočne využitý potenciál učiteľov na najvyšších kariérových stupňoch. Preto považujeme za legitímne otvoriť diskusiu o účelnosti a zmysluplnosti kariérového systému v slovenských podmienkach. V prípade úsilia o zmenu systému odporúčame definovať jasné indikátory preukazujúce úroveň profesijných kompetencií, atestačnú skúšku a obhajobu atestačnej práce nahradiť obhajobou atestačného portfólia a hospitáciami, či sprísniť podmienky na organizácie uskutočňujúce atestáciu.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky