Diskusia k jednotnému systému celoživotného poradenstva

  • Dátum: 05.12.2014
     V poradí už tretie zasadnutie Národného fóra pre celoživotné poradenstvo sa uskutoční v utorok, 9. decembra 2014 o 14:00 hod. v priestoroch Ústavu celoživotného vzdelávania na Tomášikovej 4 v Bratislave.
     Predmetom zasadnutia bude príprava podkladov a návrhy možných riešení na vytvorenie jednotného systému celoživotného poradenstva v Slovenskej republike.
     Národné fórum zoskupuje inštitúcie, ktoré sa zaoberajú jednotlivými subsystémami poradenstva, od žiakov na základných školách, cez študentov na stredných a vysokých školách až po zamestnaných a nezamestnaných dospelých. Národné fórum zároveň vytvorilo spoluprácu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré majú v poradenskom systéme dominantnú úlohu.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku