Digitálne zručnosti – kontinuálne vzdelávanie učiteľovZoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť digitálneho vzdelávania - aktualizované 27.09.2017
 
Vo virtuálnom vzdelávacom prostredí MPC pre kontinuálne vzdelávanie učiteľov  môžete nájsť kurzy pre podporu vzdelávania v akreditovaných vzdelávacích programoch.
 
Verejné podujatia organizované MPC (semináre, konferencie, workshopy...).
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku