Digitálne vybavenie

Ak ste pedagogický alebo odborný zamestnanec môžete získať: 

 • notebook alebo konvertibilné zariadenie.

Ak ste riaditeľ môžete pre svoju školu získať: 

 • tablety pre žiakov,
 • notebooky pre žiakov stredných škôl,
 • vybavenie študijných miestností.  

Termíny pre odoslanie Predobjednávok sú nasledovné:

edIT 2 (základné školy a spojené školy bez zložky strednej školy):

 • Žilinský kraj - do 21. 4. 2023,
 • Banskobystrický kraj - do 28. 4. 2023,
 • Nitriansky, Bratislavský, Trnavský, Trenčiansky, Košický a Prešovský kraj - do 2. 5. 2023.


edIT 1 (stredné školy a spojené školy so zložkou strednej školy): 

 • Bratislavský kraj - do 15. 3. 2023,
 • Košický a Prešovský kraj - do 31. 3. 2023,
 • Banskobystrický, Nitriansky, Trenčiansky a Žilinský kraj - do 5. 4. 2023, 
 • Trnavský kraj - do 14. 4. 2023. 

Poznámka: Horeuvedené dátumy sa nevzťahujú pre školy, s ktorými boli telefonicky odkonzultované individuálne termíny. 

 Postupujte nasledovne: 

 1. Oprávnení pedagogickí a odborní zamestnanci (PZ/OZ) vyplnia dotazník „Prieskum vybavenosti", v ktorom si vyberú vybavenie. Dotazník nájdete na tomto odkaze:  Prieskum vybavenosti. Zapojiť sa môžu IBA PZ/OZ, ktorí majú minimálne polovičný úväzok (alebo vyšší) v strednej škole alebo na II. stupni základnej školy. 
 2. Riaditeľ/-ka školy sa prihlási do aplikácie cez svoje RIAM konto, skontroluje správnosť a pravdivosť vyplnených údajov svojich zamestnancov a odošle Predobjednávku. Aplikáciu nájdete na tomto odkaze: Predobjednávka digitálneho vybavenia - II. stupeň ZŠ a SŠ. Po odoslaní už nie je možné Predobjednávku upravovať.

Viac informácií o rozsahu projektu NP edIT ako aj samotnom procese zabezpečenia digitálnych technológií nájdete v ďalších sekciách. 

Logo národného projektu edIT 1 Logo národného projektu edIT 2
              
 „Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 www.ludskezdroje.gov.sk www.esf.gov.sk www.minedu.sk
súlogie s logom minedu, EÚ a operačného programu Ľudské zdroje

 

Skočiť na začiatok stránky