„Digitálne a hravo“

  • Dátum: 20.05.2015
     Rozvoju predčitateľskej gramotnosti detí v predškolskom veku sa bude venovať seminár „Digitálne a hravo“. Učitelia materských škôl sa zdokonalia v didaktike predškolského vzdelávania v oblasti predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom informačno-komunikačných technológií. Tie prinášajú nové možnosti výučby aj v podmienkach materských škôl.
     Seminár sa uskutoční 28. mája 2015 v priestoroch Mestského úradu v Nitra na Štefánikovej ulici 60. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 22. mája 2015 na e-mailovej adrese eva.pupikova@mpc-edu.sk.
    
Podujatie pripravuje Metocko-pedagogické centrum, detašované pracovisko v Nitre v spolupráci s mestom Nitra, Slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu OMEP a firma Stiefel Eurocart.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku