Dievčatá a štúdium informačných a komunikačných technológií (IKT) a vedy, technológií, inžinierstva a matematiky (STEM)Cieľom projektu Aj Ty v IT je povzbudiť dievčatá k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu v danom odbore.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku