Diétne stravovanie v školských jedálňach

30.01.2009

     Jednou z noviniek nového školského zákona je možnosť poskytovať diétne stravovanie pre deti a žiakov so šetriacou, bezlepkovou a diabetickou diétou. Ministerstvo školstva SR preto vypracovalo a zverejnilo na svojej webovej stránke rozpätie finančných pásiem nákladov na prípravu jedla, na základe ktorých  zriaďovatelia stanovia výšku príspevku na stravovanie v zariadeniach školského stravovania.
     Jednotlivé pásma, rozdelené do piatich skupín, sa pohybujú v závislosti od rôznych cenových relácií potravín, z ktorých sa pripravuje strava pre deti a žiakov v školských jedálňach. Kategorizácia finančných pásiem nadobúda účinnosť 1. februára 2009.
     Rezort školstva sa snažil pri príprave tohto materiálu zohľadniť práve náklady na prípravu diétnych jedál, ktoré musia spĺňať potrebnú výživovú hodnotu podľa veku  stravníkov v súlade s odporúčanými výživovými dávkami a zároveň musia zodpovedať základným medicínskym požiadavkám. Počet detí a žiakov, pre ktorých bude zariadenie školského stravovania diétne jedlá pripravovať, určí príslušný zriaďovateľ školskej jedálne.

Bratislava 30. január 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku