Deviaty ročník Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+

29.10.2018
     SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v spolupráci s národnými agentúrami zo Strednej Európy (Českej republiky, Maďarska a Rakúska) zorganizovala 9. ročník Spoločného stredoeurópskeho informačného semináru o centralizovaných akciách programu Erasmus+ (Central European Joint Infoday on Centralised Actions of Erasmus+).
     Seminár bol zameraný na možnosti zapojenia sa do centralizovaných akcií programu Erasmus+ v kontexte programovej Výzvy pre rok 2019. Konal sa 18. a 19. októbra 2018 v Bratislave a zúčastnili sa ho predovšetkým zástupcovia vysokých škôl a firiem, či organizácií so záujmom o medzinárodnú spoluprácu v rámci programu Erasmus+.
     Na informačnom seminári sa zúčastnili aj zástupcovia národných kancelárii z partnerských krajín mimo EÚ, z Alžírska, Bosny a Hercegoviny a z Kirgyzska. Čestným hosťom bola Kamila Partyka z Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vzdelávanie a kultúru. 
     V rámci odborných workshopov boli priblížené štyri konkrétne centralizované akcie: Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus, Budovanie kapacít vo vysokoškolskom vzdelávaní, Jean Monnet a Znalostné aliancie.
     Počas odborného semináru bol viackrát zdôraznený význam medzinárodnej spolupráce. Pani Kamila Partyka z Európskej komisie na úvod položila otázku: „Čo znamená byť medzinárodný pre program Erasmus+ pre nás?“ Dodala: „znamená predovšetkým podporu internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania, zvyšovanie konkurencieschopnosti, pričom jeden z hlavných cieľov, z pohľadu Komisie, je celkové prepojenie krajín a ich zbližovanie sa vo vzdelávaní a vzdelávacích systémoch.“
     Z noviniek programu na rok 2019 bolo spomenuté, okrem iného, aj rozšírenie programových krajín o Srbsko, čo podľa Suada Muhibica z národnej kancelárie z Bosny a Hercegoviny neznamená pozitívnu správu len pre samotnú krajinu, ale aj celý región Západného Balkánu. 

Viac informácií o programe nájdete na: www.erasmusplus.sk
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku