Deviatakov čaká testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti

27.04.2010

     V stredu 28. apríla 2010 sa žiaci 9. ročníkov vybraných základných škôl zúčastnia testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti.

    V školskom roku 2009/2010 sa uskutoční  testovanie na reprezentatívnom výbere 4 260 žiakov na 109 základných školách s vyučovacím jazykom slovenským, maďarským a ukrajinským už po tretí krát. Testovanie gramotnosti sa zaviedlo  ako súčasť obsahovej reformy vzdelávania v školskom roku 2007/2008. Zúčastnia sa ho žiaci 9. ročníkov, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti nemá náhradný termín. Viac informácií na www.nucem.sk.

 Časový harmonogram testovania matematickej a čitateľskej gramotnosti:

 Test matematickej gramotnosti

8.15 - 8.20 h (5 minút) - úvodné pokyny k testovaniu matematickej a čitateľskej gramotnosti

8.20 - 8.25 h (5 minút) - rozdanie testov, vypísanie a kontrola hlavičiek testov, oboznámenie sa s testom matematickej gramotnosti

8.25 - 9.25 h (60 minút)- administrácia testu matematickej gramotnosti

9.25 - 9.30 h (5 minút) - zozbieranie testov

9.30 - 9.50 h (20 minút) - prestávka 

Test čitateľskej gramotnosti

9.50 - 9.55 h (5 minút) - úvodné pokyny k testovaniu čitateľskej gramotnosti

9.55 - 10.00 h (5 minút) - rozdanie testov, vypísanie a kontrola hlavičiek testov, oboznámenie sa s testom čitateľskej gramotnosti

10.00 - 10.50 h (50 minút) - administrácia testu čitateľskej gramotnosti

10.50 - 10.55 h (5 minút) - zozbieranie testov

Záver testovania

10.55 - 12.30 h - komisionálne zabalenie všetkých testov matematickej a čitateľskej gramotnosti a Protokolu o priebehu testovania do obalov pôvodných zásielok 

Zoznam škôl

Bratislava 27. apríla 2010

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku