Deviatakov a žiakov osemročných gymnázií čaká celoslovenské Testovanie 9

     Celkovo viac než 41 700 žiakov na celom Slovensku si tento týždeň overí svoje vedomosti z matematiky, slovenčiny, resp. iného vyučovacieho jazyka (školy s vyučovacím jazykom maďarským alebo ukrajinským) v Testovaní 9. Celoslovenské testovanie sa v tomto školskom roku uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2019.  Po prvýkrát budú popri deviatakoch na základných školách testovaní aj žiaci 4. ročníka (kvarty) osemročného vzdelávacieho programu gymnázií. Testovanie 9 bude prebiehať na 1 448 základných školách a na 123 osemročných gymnáziách. Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).
     Z celkového počtu žiakov prihlásených do Testovania 9 je 38 466 žiakov 9. ročníka ZŠ a 3 254 žiakov 4. ročníka (kvarty) osemročných gymnázií. Z celkového počtu testovaných žiakov je 39 136 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 562 žiakov zo škôl s VJ maďarským a 22 žiakov z jednej školy s VJ ukrajinským. Viac než 1 430 žiakovsa prihlásilo na Testovanie 9 on-line formou.
     Novinkou  tohtoročného  testovania je i to, že bude rozložené do dvoch dní, nakoľko sa  upravila štruktúra i rozsah testov. V stredu 3. apríla budú všetci žiaci písať testy z matematiky a zo slovenského, resp. maďarského jazyka (žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským - VJM). Testy zo všetkých predmetov budú mať po 30 úloh.  Test zo slovenského  a  maďarského jazyka bude obsahovať popri 20 úlohách s výberom odpovede aj po 10 úloh s krátkou otvorenou odpoveďou. Test z matematiky bude zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci budú mať na riešenie testu zo slovenčiny a maďarčiny k dispozícii 70 minút a na matematiku budú mať 90 minút.
     Vo štvrtok 4. apríla čaká žiakov zo škôl s VJM test zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry a žiakov, v rámci ktorého bude  po novom overovaná aj oblasť počúvanie s porozumením. Na riešenie testu budú mať žiaci k dispozícii 70 minút. Žiaci z ukrajinskej školy píšu v ten istý deň test z ich vyučovacieho jazyka – ukrajinčiny.
     Všetky testy budú vyhodnocované centrálne a elektronicky. NÚCEM zverejní kľúč správnych odpovedí k jednotlivým testom 10. apríla 2019 na svojom webovom sídle.
     Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť na riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9. Ten je stanovený na 16. a 17. apríla 2019 vo vybraných školách.
     Výsledky žiakov v T9-2019 v elektronickej podobe získajú ZŠ aj SŠ (pre účely prijímacieho konania) 30. apríla 2019, výsledkové listy žiakov v papierovej podobe budú doručené všetkým školám 13. mája 2019.
     Podrobné informácie k Testovaniu 9 v školskom roku 2018/2019 sú dostupné na stránke NÚCEM-u.
Skočiť na začiatok stránky