Deviatakov a kvartánov čaká celoslovenské Testovanie 9

Všetkých žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií a stredných športových škôl s 8-ročným vzdelávacím programom čaká dnes a zajtra celoslovenské Testovanie 9. Vyše 42 000 žiakov z 1 598 škôl bude dnes (6. apríla 2022) písať testy z matematiky a potom z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra). Vo štvrtok 7. apríla 2022 sa žiaci na školách s vyučovacím jazykom maďarským otestujú zo štátneho jazyka (slovenský jazyk a slovenská literatúra) a na školách s vyučovacím jazykom ukrajinským z ukrajinského jazyka a literatúry. Testovanie zabezpečuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM).

ilustračný obrázok

Celkom je na Testovanie 9 2022 prihlásených 42 605 žiakov z 1 598 základných škôl, z toho je 2 918 žiakov zo 120 gymnázií s 8-ročným vzdelávacím programom a 133 žiakov z 8 stredných športových škôl s 8-ročným vzdelávacím programom. Z celkového počtu testovaných žiakov je 39 963 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom (VJ) slovenským, 2 632 žiakov zo škôl s VJ maďarským a 10 žiakov z jednej školy s VJ ukrajinským. Medzi prihlásenými je 4 164 deviatakov so zdravotným znevýhodnením. Dvanásti žiaci s mentálnym postihnutím, ktorí sa na Testovanie 9 prihlásili dobrovoľne, ho absolvujú v termíne 21. a 22. apríla 2022, kedy sa uskutoční náhradný termín Testovania 9.

Testy zo všetkých predmetov okrem ukrajinského jazyka a literatúry majú po 30 úloh.  Test zo slovenského a maďarského jazyka obsahuje popri 20 úlohách s výberom odpovede aj 10 úloh s tvorbou krátkej odpovede. Test z matematiky je zostavený z 15 úloh s výberom odpovede a z 15 úloh s krátkou číselnou odpoveďou. Žiaci budú mať na riešenie testu zo slovenčiny a maďarčiny k dispozícii 70 minút a na matematiku budú mať 90 minút. V rámci testu zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry pre žiakov zo škôl s VJ maďarským bude overovaná aj oblasť počúvanie s porozumením. Na riešenie testu budú mať žiaci k dispozícii 70 minút. Žiaci z ukrajinskej školy píšu v ten istý deň test z ich vyučovacieho jazyka – ukrajinčiny, ktorý obsahuje 20 úloh pri 50-minútovej časovej dotácii. Testy zverejní NÚCEM na svojom webovom sídle v deň ich administrácie do 15.00 h.

Všetky testy budú vyhodnocované centrálne elektronicky. NÚCEM zverejní kľúč správnych odpovedí k jednotlivým testom 13. apríla 2022 na svojom webovom sídle.

Pre žiakov, ktorí sa z vážnych, najmä zdravotných, dôvodov nemôžu zúčastniť testovania v riadnom termíne, je určený náhradný termín Testovania 9. Ten je stanovený na 21. a 22. apríl 2022 a uskutoční sa v školách určených regionálnymi úradmi školskej správy. Zoznam týchto škôl NÚCEM zverejní do 14. apríla 2022.

Výsledky žiakov z T9 2022 v elektronickej podobe získajú základné aj stredné školy (pre účely prijímacieho konania) 28. apríla 2022, výsledkové listy žiakov budú doručené všetkým školám elektronickou poštou do 17. mája 2022.

Podrobné informácie k Testovaniu 9 v školskom roku 2021/2022 sú dostupné na stránke NÚCEM.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky