Deviataci si otestovali matematickú a čitateľskú gramotnosť

30.04.2009

     Spolu 3 660 žiakov 9. ročníka z 88 vybraných škôl písalo včera testy na overenie ich matematickej a čitateľskej gramotnosti. Toto testovanie realizuje Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávani, vychádza z metodiky medzinárodnej štúdie OECD PISA a dopĺňa celoslovenské certifikačné testovanie všetkých žiakov 9. ročníka ZŠ.
     Do testovania bola vybraná reprezentatívna vzorka 78 ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským, 8 ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským a dvoch ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským.
     Žiaci písali 45 minútový test z matematiky a po prestávke mali rovnaký čas na vyplnenie testu zo slovenského, maďarského alebo ukrajinského jazyka. Správu z testovania, vrátane výsledkov, dostanú školy v septembri 2009.

Bratislava 30. apríl 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku