Desaťtisíce českých a slovenských žiakov si navzájom vymenilo záložky do kníh

01.12.2015
     V októbri pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2015 si v rámci dvoch projektov zameraných na podporu čítania medzi sebou vymenilo záložku do knihy až 118 127 žiakov z 992 českých a slovenských škôl.
     Prvý projekt s názvom „Záložka do knihy spája školy“ organizovala Slovenská pedagogická knižnica už po šiestykrát s Národným pedagogickým múzeom J. A. Komenského a knižnicou v Prahe.
     Jeho cieľom bolo nadviazanie kontaktov medzi 859 českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktorú žiaci vyrobili ľubovoľnou technikou na predpísanú tému Múdrosť ukrytá v knihách.
     Doplňujúcim programom výroby záložiek bolo často dramatizované čítanie rozprávok, besedy so slovenskými regionálnymi spisovateľmi, hodiny hlasného čítania, recitačné súťaže či spoločná návšteva školskej knižnice. Projekt zároveň podporil aj rozvoj kreativity a fantázie u žiakov, prispel k vzájomnému poznávaniu českých a slovenských spisovateľov prostredníctvom odporúčaných obľúbených kníh samotnými žiakmi a posilnil ich motiváciu, prečítať si práve tie kamarátove.
     Rovnako projekt prispel i k nadviazaniu nových priateľských kontaktov medzi partnerskými školami. Pridanou hodnotou celého projektu bolo aj živé a výrazné zapojenie žiakov s mentálnym postihnutím, žiakov pochádzajúcich zo sociálne alebo jazykovo znevýhodneného prostredia, ktorí mimo školy nemajú prístup k čítaniu kníh.
     Uvedené bonusy projektu potvrdzuje Vendula Bízová z pražskej Základnej školy Bohumila Hrabala, ktorá povedala: „Žiaci sa po celý čas tešili na výmenu záložiek so slovenskými kamarátmi. A keď záložky prišli, boli celí nadšení. Veľmi ďakujeme za tak krásny projekt, ktorý má pre žiakov zmysel a podporuje vzťah ku knihám. Tešíme sa na ďalší ročník.“
      Radosť zo získanej záložky potvrdzuje aj žiačka Karolínka z 3. ročníka Základnej školy v Vtáčkovciach, ktorá napísala: „Záložka je mojou kamarátkou. Mám ju v čítanke. Vždy, keď ju v taške zbadám, už sa teším na nové príbehy, ktoré si prečítam.“ Eva Cibirová zo Základnej školy s materskou školou v Šarovciach zase na margo projektu povedala: „Projekt považujeme za veľmi vydarený. Vďaka nemu môžeme spoznávať kultúru, zvyky i životný štýl žiakov z Českej republiky.“
     Druhý projekt „Záložka do knihy spája slovenské školy“ zorganizovala Slovenská pedagogická knižnica po štvrtýkrát pre stredné školy. Jeho cieľom bola takisto podpora čítania prostredníctvom výmeny záložky do knihy a nadväzovanie priateľských vzťahov medzi školami. Záložku si navzájom vymenilo vyše osemtisíc stredoškolákov zo všetkých kútov Slovenska.
     Dôkazom toho, že projekt je v školských komunitách stále obľúbený sú aj dve vyjadrenia pedagogických zamestnancov. Viera Švajlenová zo Strednej odbornej školy automobilovej v Bratislave povedala: „Žiaci našej školy sa opäť  s veľkou radosťou zapojili do tohto úžasného projektu. Veríme, že zaujímavé záložky budú inšpirovať žiakov k čítaniu kníh. Pretože len pri čítaní knihy môžu získať všetku múdrosť, ktorá je v knihách ukrytá. Sme radi, že sme sa do projektu zapojili a dúfame, že aj na budúci rok bude tento vynikajúci projekt pokračovať.“  
     K jej pozitívnemu hodnoteniu sa pripojila aj Emília Černeková z Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci, ktorá vo svojom hodnotení uviedla: „Október si v našej škole tradične sprístupňujeme aj účasťou v celoslovenskom projekte. Niekedy si dokonca sami žiaci v predstihu vypýtajú pokyny k aktuálnemu ročníku. Sme radi, že môžeme aj na strednej škole takýmto spôsobom rozvíjať svoje výtvarné zručnosti a estetické cítenie a tak sa stať poslami dobrosrdečnosti. Ďakujeme za podnetný a milý projekt. Dúfame, že vydrží čo najdlhšie.“
     Ďalšie informácie a podrobné vyhodnotenia projektov sú dostupné na webovej stránke www.spgk.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku