Navigácia

Deň učiteľov

Na Slovensku a Česku oslavujeme Deň učiteľov od roku 1955. 28. marec pritom nie je náhodný. V tento deň si totiž pripomíname výročie narodenia Jana Amosa Komenského. Pri príležitosti tohto sviatku pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR viacero aktivít.

ilustračná foto

Pedagóg, filozof, spisovateľ a teológ Jan Amos Komenský sa narodil pred 429 rokmi, 28. marca 1592. Dodnes je považovaný aj za učiteľa národov, svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. Presadzoval povinnú školskú dochádzku pre všetky deti, bez ohľadu na sociálne pomery dieťaťa či jeho intelekt.

Deň učiteľov sa začal v Československu oslavovať v roku 1955. Ostalo to tak aj po tom, ako v roku 1994 vyhlásila organizácia UNESCO Svetový deň učiteľov, ktorý pripadá na 5. októbra.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR si Deň učiteľov pripomína počas celého týždňa na sociálnych sieťach a takisto špeciálnym darčekom – nasvietením Bratislavského hradu na znak vďaky a úcty nielen učiteľom, ale všetkým pedagogickým, nepedagogickým a aj odborným zamestnancom škôl, asistentom, a v tomto roku aj „domácim“ učiteľom – rodičom.

V aktuálnom školskom roku 2020/2021 je v regionálnom školstve zamestnaných na ustanovený pracovný čas 73 718 učiteľov. Z toho je 17 292 zamestnaných v materských školách, 31 225 v základných školách, 4 054 v základných umeleckých školách, 120 v jazykových školách, 5 337 na gymnáziách a športových školách, 646 na konzervatóriách, 9 764 na stredných odborných školách a 98 na stredných školách ostatných ministerstiev. Na špeciálnych školách vyučuje 4 981 učiteľov zamestnaných na ustanovený pracovný čas. Školy pri zdravotníckych zariadeniach zamestnávajú 201 učiteľov na ustanovený pracovný čas. Zaujímavosťou je, že 85 percent učiteľov tvoria ženy. Učitelia do 25 rokov tvoria 3,5 percenta všetkých učiteľov, vo veku od 26 do 40 rokov tretinu, od 41 do 55 rokov 42,5 percenta, od 56 do 65 rokov necelých 20 percent a nad 65 rokov 1,5 percenta všetkých učiteľov.

Ministerstvo školstva pri príležitosti dnešného sviatku ďakuje všetkým učiteľom, pedagogickým, nepedagogickým, odborným zamestnancom, špeciálnym pedagógom a tiež rodičom za ich prácu, trpezlivosť, odhodlanie, snahu, pokoj, rozvahu a osobný vklad do učiteľského povolania. Ďakujeme o to viac, za zvládanie učiť počas týchto mimoriadnych pandemických okolností.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky