Delegácia MŠ SR rokovala vo výskumnom centre IBM

02.04.2009

     Vo štvrtok 2. apríla 2009 navštívila delegácia MŠ SR vedená podpredsedom vlády a ministrom školstva SR Jánom Mikolajom výskumné centrum IBM v Almadene Sillicon Valley. IBM predstavilo členom delegácie svoj najúspešnejší projekt v oblasti vysokoškolského aplikovaného výskumu pod názvom „Smarter Planet". V rámci akademických programov spoločnosti IBM majú univerzity možnosť žiadať o granty na financovanie vzdelávacích programov a bezplatne využívať softvérové aplikácie.
     V rámci spolupráce  spoločnosť IBM  venuje  v súvislosti s programom predškolského vzdelávania KidSmart Early Learning Programme 26 ks výučbových zostáv Young Explorer a zapojí tri nové partnerské orgnizácie  do programu Reading Companion. V oblasti spolupráce s univerzitami poskytne prístup k celosvetovému programu IBM Academic Initiatives, čím umožní aj slovenským univerzitám bezplatné využívanie softvérových aplikácií, prístupu k vzdelávacím publikáciam, materiálom, on-line kurzom, odborným  prednáškam, ako aj zapájanie študentov do medzinárodných študentských súťaží organizovaných spoločnosťou IBM. 
     Študenti slovenských univerzít budú mať taktiež možnosť využívať nedávno uvedenú on-line virtuálnu aplikáciu  INNOV8 v.2, ktorá pomôže  študentom a profesionálom získať a rozšíriť ich schopnosti v oblasti obchodu a technológií, akými sú vývoj softvéru, riadenie podnikových systémov, modelovanie obchodných procesov a budovanie firemnej stratégie. 
     Na záver pracovného stretnutia zástupcovia spoločnosti IBM predstavili delegácii výskumné laboratória a priority výskumu na najbližšie obdobie.

San Jose, USA 2. apríl 2009 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku