Dejepisnú olympiádu ovládli v tomto roku chlapci

  • Dátum: 10.05.2016
     Na celoštátnom kole ôsmeho ročníka Dejepisnej olympiády sa v Bratislave v dňoch 5. – 7. mája zišlo 39 žiačok a žiakov. V tomto počte sa medzi slovenskou dejepisnou elitou objavilo len sedem dievčat. Dve z nich však domov odišli s medailou.
     Víťazi celoštátneho kola Dejepisnej olympiády si diplomy, medaily a ceny prevzali v sobotu 7. mája v priestoroch Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca v Bratislave.
     V stredoškolskej kategórii A to boli Vladimír Lukačko z Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline (zlato), Viktória Cehuľová z Gymnázia sv. F. Assiského v Levoči (striebro) a Samuel Rybár z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave (bronz).
     „Na celoštátnom kole Dejepisnej olympiády som bol aj minulý rok, skončil som druhý,“ hovorí Vladimír Lukačko a priznáva, že za úspechom je veľa tvrdej prípravy. „Najprv je potrebné napísať prácu a potom – učiť sa, učiť sa a učiť sa.“
     V kategórii B sa najviac darilo Richardovi Hrivňákovi z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave, ktorý si vybojoval zlatú medailu. Na druhom mieste skončil Šimon Fusatý zo Spojenej školy na Rastislavovej ulici v Novákoch a bronz putoval do rúk Michalovi Chrappovi z Gymnázia Matky Alexie v Bratislave.
     V kategórii C, kde súťažili žiaci 9. ročníkov ZŠ a 4. ročníkov osemročných gymnázií, sa medzi finálovú zostavu prebojovalo len jedno dievča – Lucia Korbeľová zo Základnej školy Na bielenisku v Pezinku, ktorá získala striebornú medailu.
     „Na olympiádu som sa učila najmä z učebnice a študovala som aj z odporúčanej literatúry. Na každé kolo som sa pripravovala asi tak tri týždne pred súťažou,“ hovorí Lucia, ktorá už má doma bronz z minuloročného celoštátneho kola. Zlato si v tejto kategórii vybojoval Tomáš Chovančák zo Základnej školy na Krosnianskej 4 v Košiciach a bronz získal Patrik Turcsek zo Základnej školy na Mierovej ulici v Želiezovciach.
     V kategórii D, ktorá patrí najmladším žiakom, zvíťazil Samuel Petrov zo Základnej školy na Duklianskej ulici v Bánovciach nad Bebravou, druhý skončil Juraj Jurčišin zo Základnej školy na Kežmarskej ulici v Košiciach a tretie miesto obsadil Michal Čopák zo Základnej školy Pod Vinbargom v Bardejove.
     „Máme tu súťažiacich, ktorí chodia na Dejepisnú olympiádu už od základnej školy, sú tu aj takí, ktorí tu už boli po šiesty krát. Je to teda súvislý proces, ktorý má výsledok – je tu, povedala by som, až elita medzi žiakmi, ktorí majú záujem o históriu, záujem o dejepis,“ hovorí predsedníčka Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády, PhDr. Ľubica Kázmerová, CSc. z Historického ústavu SAV. Vyzdvihla aj schopnosť starších žiakov napísať kvalitné práce, ktoré sú súčasťou súťaže vo vyšších kategóriách. „Práca má charakter malej štúdie na stredoškolskej úrovni, ale so zásadami vedeckej štúdie. Žiaci musia vedieť správne citovať aj správne pracovať s prameňmi. Na týchto prácach si veľmi zakladáme,“ dodala predsedníčka.
     Organizátorom celoštátneho kola Dejepisnej olympiády bola IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže. Výsledkové listiny nájdete na stránke www.olympiady.sk.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku