Dejepisné talenty objavené napriek nepriaznivej situácii

  • Dátum: 13.10.2020

Celoštátne kolo 12. ročníka Dejepisnej olympiády sa podarilo uskutočniť aj napriek situácii, ktorá nepraje osobným stretnutiam. S ohľadom na dané okolnosti prebehla jej projektová časť dištančným spôsobom prostredníctvom videokonferencie dňa 6. 10. 2020.

logo Iuventa

Porota zo Slovenskej komisie Dejepisnej olympiády sa stretla v priestoroch organizácie IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže v Bratislave, ktorá celé podujatie organizačne zastrešila. Súťažiaci absolvovali záverečnú časť obhajoby svojich prác zo svojich domovov z celého Slovenska.

V kategórii A získal 1. miesto Samuel Sebastián Očkaík z Gymnázia sv. T. Akvinského v Košiciach, 2. miesto Petra Golecová z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove a na 3. mieste sa umiestnil Michal Líška z Gymnázia V. B. Nedožerského v Prievidzi.

V kategórii B sa na 1. mieste umiestnil David Mikula z Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici, 2. miesto získal  Andrej Lendóci z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline a 3. miesto obsadil Matej Majka z Gymnázia, Párovská 1 v Nitre.

Konečným víťazom gratulujeme a všetkým ostatným želáme radosť z úspechov a z objavovania nových, resp. starých skutočností, ktoré história ukrýva.

Prečítajte si celý článok na: https://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Novinky/dejepisne-talenty-objavene-napriek-nepriaznivej-situacii.alej?ind=

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku