Dátové centrum bude mať svoje logo

27.11.2008

     Ministerstvo školstva SR 27. novembra 2008 vyhlásilo víťazov súťaže o logo Dátového centra MŠ SR. Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov základných a stredných škôl záujem o informačno-komunikačné technológie a výtvarne znázorniť ich využívanie na vyučovaní. Dátové centrum, ktorého logo žiaci tvorili, predstavuje úložisko údajov potrebných pre administratívne aj vzdelávacie účely.
     Zo 43 výtvarných prác boli ocenené tri, ktoré MŠ SR využije. Ich autormi boli: Juraj Mikula zo Súkromnej strednej školy Via Humana v Skalici, Lucia Stovíčková zo Školy pre mimoriadne nadané deti v Bratislave a Barbora Machlicová, študentka bratislavskej Strednej odbornej školy polygrafickej.
Fotogaléria

Bratislava 27. november 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku